λίγα λόγια για εμάς

Από το 2014 φορείς ΚΑλΟ από πολλούς κλάδους συναντηθήκαμε και αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε τον Συντονισμό ΚοινΣΕπ. Είμαστε επιχειρήσεις που εργαζόμαστε για την εξυπηρέτηση του συλλογικού και κοινωνικού σκοπού, με ζωντανή παρουσία στην αγορά, με τους δικούς μας όμως όρους σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία, τον κοινωνικό αντίκτυπο και την συνεταιριστική αντίληψη.