για τον συνεργατισμό

για την συλλογική και κοινωνική ωφέλεια

λίγα λόγια για εμάς

Από το 2014 φορείς Κ.ΑΛ.Ο από πολλούς κλάδους συναντηθήκαμε με αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε το 2017 τον Συντονισμό – Ένωση Φορέων ΚΑΛΟ Αττικής. Είμαστε επιχειρήσεις που εργαζόμαστε για την εξυπηρέτηση του συλλογικού και κοινωνικού σκοπού, με ζωντανή παρουσία στην αγορά, με τους δικούς μας όμως όρους σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία, τον κοινωνικό αντίκτυπο και την συνεταιριστική αντίληψη.

Σκοπός μας είναι η διάχυση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας σε όλους τους δυνατούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας τόσο στην Αττική όσο και πανελλαδικά σε συνεργασία με άλλες ενώσεις.

τελευταία νέα