λίγα λόγια για εμάς

Από το 2014 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις από πολλούς κλάδους συναντηθήκαμε και αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε τον Συντονισμό ΚοινΣΕπ. Είμαστε επιχειρήσεις που δεν έχουν σκοπό το κέρδος, αλλά εγχειρήματα ανέργων και εργαζόμενων, που προσπαθούμε μέσα στην κρίση να εξασφαλίσουμε την καθημερινή μας επιβίωση με αξιοπρέπεια, προβάλλοντας παράλληλα ένα άλλο πρότυπο συλλογικής ζωής, εργασίας και δημιουργίας.