Σχετικά με εμάς

Η Ένωση αποτελείται από φορείς Κ.ΑΛ.Ο που τηρούν ή εργάζονται προς την κατεύθυνση του συνεργατισμού και των ισότιμων σχέσεων εργασίας. Ταυτόχρονα το αποτέλεσμα της εργασίας τους (προϊόν ή υπηρεσίες)  έχει κοινωνική αξία, έχει παραχθεί με όρους υπευθυνότητας και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Τα εγχειρήματα αυτά δεν χαρακτηρίζονται από λογικές αισχροκέρδειας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Αντίθετα προωθούν τη δίκαιη τιμολόγηση, τις διαφανείς διαδικασίες και συνεργασίες.

[Ακολουθείστε μας στο Facebook]

Τα μέλη τηρούν τις παρακάτω δεοντολογικές αρχές:

Αρχές εσωτερικής λειτουργίας μελών

Ισονομία – Ισότητα:  Τα εγχειρήματα προωθούν την ισότητα μεταξύ των μελών τους ανεξαρτήτως της οικονομικής συμμετοχής. Το εγχείρημα λειτουργεί στη βάση των αποφάσεων της συνέλευσης η οποία αποτελεί και το αποφασιστικό όργανο του κάθε εγχειρήματος ενώ ο έλεγχος του εγχειρήματος γίνεται αποκλειστικά από τα μέλη του. Ο καταμερισμός εργασίας γίνεται με στόχο  την ενδυνάμωση του ατόμου και της συνεταιριστικής συνείδησης.

Εργασιακά ζητήματα μεταξύ μελών:  Oι εργαζόμενοι/ες των εγχειρημάτων θεωρούν εαυτούς/ες συνεταιρισμένους/ες εργαζόμενους/ες και όχι ιδιοκτήτες/εργοδότες. Το κάθε μέλος δεν είναι ιδιοκτήτης του εγχειρήματος, ούτε εργοδότης των εργαζομένων – μη μελών. Η συν-ευθύνη και η συναπόφαση, ως βασικά στοιχεία της συνεργατικής συνείδησης  και της οικονομικής ισοτιμίας είναι ο στόχος.

Εργασιακές σχέσεις με μη μέλη: Να μην υπάρχει καμία είδους εκμετάλλευση εργαζομένου μη μέλους από το εγχείρημα ή από κάποιο από τα μέλη του. Να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή ποιότητα στην εργασία με σεβασμό στα ατομικά και εργασιακά δικαιωματα

Κοινωνική και περιβαλλοντική δέσμευση:  Οι δραστηριότητες των εγχειρημάτων να έχουν θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόσημο στις κοινότητες, στις γειτονιές που δρουν και στην κοινωνία συνολικά. Η παραγωγή των προϊόντων/υπηρεσιών να γίνεται με υπεύθυνο και ηθικό τρόπο απέναντι στους αποδέκτες, στους συνεργάτες, στο περιβάλλον.

Προτεραιότητες εγχειρημάτων «προς τα έξω»:

Συνεργασία μεταξύ εγχειρημάτων και διαφάνεια στις συναλλαγές: Προωθείται η συνεργασία και η μόνιμη δικτύωση μεταξύ των φορέων. Η διάδοση της συλλογικής γνώσης και των συνεργατικών πρακτικών είναι βασική προτεραιότητα των δικτυώσεων. Με αυτό τον τρόπο θα συμβάλλουν στην περαιτέρω στήριξη του οικοσυστήματος έτσι ώστε να παραμένουν τα εγχειρήματα οικονομικά βιώσιμα και κοινωνικά υπεύθυνα.

Σύνδεση και συνεργασία άλλα δίκτυα Κ.ΑΛ.Ο : Προωθείται η συνεργασία και δικτύωση με άλλα δίκτυα Κ.ΑΛ.Ο, σύμφωνα με τις αρχές του συνεργατισμού και την Κ.ΑΛ.Ο

Κοινωνική Δικαιοσύνη: Ο χαρακτήρας των εγχειρημάτων είναι δημοκρατικός, αντιφασιστικός, αντισεξιστικός, αντιρατσιστικός, φεμινιστικός και οικολογικός και ως εκ τούτου συμπεριφορές που παραβιάζουν τα ανωτέρω δεν γινονται δεκτες εντός των εγχειρημάτων. Τα εγχειρήματα προωθούν την κοινωνική δικαιοσύνη και στέκονται αλληλλέγγυα στις κοινωνικές ομάδες και συλλογικότητες με αντίστοιχο προσανατολισμό.

Το κείμενο αυτό αποφασίστηκε το 2021. Μπορείτε να βρείτε το προηγούμενο κείμενο αρχών μας εδώ


Λειτουργικά θέματα της Ένωσης

Σκοπός της Ένωσης για την τρέχουσα περίοδο είναι η ενεργοποίηση των μελών που συμμετέχουν σε αυτήν. Ανώτατο όργανο ειναι η Γ.Σ στην οποία λογοδοτεί το Δ.Σ που έχει ρόλο τυπικό, διεκπεραιωτικό και συντονιστικό.Τα μέλη πρέπει να έχουν ένα μίνιμουμ παρουσίας, συμμετοχής και δράσης για να μπορούν να κρατήσουν την ιδιότητα του μέλους.

Η οποιαδήποτε εκπροσώπηση προς θεσμούς, ΜΜΕ και άλλους φορείς γίνεται από το ΔΣ ή από όποιο άλλο μέλος αρμόζει με απόφαση ΓΣ ή ΔΣ.


Διοικητικό Συμβούλιο (από 10/1/2024)

Red n’ noir| Εκδόσεις – Καφέ – Βιβλιοπωλείο
Dock  Συνεργατικός Χώρος για την Κ.ΑΛ.Ο.
Red Kitchen | Συνεταιριστικό Παντοπωλείο
icase.media | Δημοσιογραφία και παραγωγή πολυμέσων
Upcycling Ludd | Makerspace, Fablab
Sociality | Τεχνολογική Κοοπερατίβα
Open Lab Athens | Ερευνητική Κολεκτίβα

Διοικητικό Συμβούλιο (19/5/2021 – 10/1/2024)

Red n’ noir| Εκδόσεις – Καφέ – Βιβλιοπωλείο
Dock  Συνεργατικός Χώρος για την Κ.ΑΛ.Ο.
Commonspace |Συνεργατική ομάδα Σχεδιασμού
Red Kitchen | Συνεταιριστικό Παντοπωλείο
Νέοι Ορίζοντες | Υπηρεσίες Καθαριότητας
Το Ροκάνι | Εργαστήριο Ξύλου
Upcycling Ludd | Makerspace, Fablab