Round table graphicRound table graphic

Συμμετοχή του Συντονισμού σε στρογγυλό τραπέζι για την Κ.ΑΛ.Ο

Καλησπέρα σας

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την πρόσκληση στο σημερινό στρογγυλό  τραπέζι.

Η πρωτοβουλία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, όπου το  πεδίο του κοινωνικού επιχειρείν περνά μία φάση ιδιαίτερης κόπωσης, αγωνιζόμενοι κάποιες χιλιάδες άτομα  για την επιβίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεών μας σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα αυστηρές θεσμικές δεσμεύσεις και ταυτόχρονα χωρίς κάποια υποστήριξη. 

Ο Συντονισμός Φορέων ΚΑΛΟ Αθήνας  είναι δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης φορέων ΚΑΛΟ. Όλα μας τα μέλη είναι οικονομικά ενεργά, και αυτό αποτελεί και κύρια προϋπόθεση για την ένταξη στην Ένωσή μας.  

Το μείγμα των τομέων / κλάδων και δραστηριοτήτων που εκπροσωπούνται στην ένωσή μας δίνει μία εικόνα της δυναμικής του χώρου του κοινωνικού επιχειρείν:

  • Ο κυρίαρχος κλάδος είναι αυτός  της Δημιουργικής και Πολιτιστικής Βιομηχανίας, που αποτελεί ένα από τους τομείς προτεραιότητας της εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής, με τους τομείς της μεταποίησης / εστίασης / εμπορίας να ακολουθούν. 
  • Μέλη μας συμμετέχουν σε  έργα επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης, ενώ το στοιχείο της καινοτομίας χαρακτηρίζει την πλειοψηφία της δραστηριότητας των φορέων μας.
  • Τέλος, δύο μέλη μας έχουν εγκριθεί για να λειτουργήσουν κέντρα στήριξης κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Θα σταθώ στο τελευταίο, για να συνεχίσω την παρέμβασή μου, γιατί αποτελεί ένα καλό παράδειγμα. 

 Όταν η πρόσκληση για τα Κέντρα Στήριξης αφορά στη δημιουργία  89 κέντρων στήριξης πανελλαδικά, προσελκύει μόνο 42 αιτήσεις , εντάσσονται 15 και αυτή την στιγμή δεν γνωρίζουμε πόσοι τελικά θα προχωρήσουν στην υλοποίηση, τα ερωτήματα που γεννιώνται είναι πολλά.

Με την Ειδική Γραμματεία ΚΑΛΟ και το Υπουργείο Εργασίας έχουμε επικοινωνία, θέτονται τα προβλήματα, επομένως δεν θα σταθώ εδώ στα επι μέρους σήμερα παρά μόνο σε ένα σημείο που θεωρούμε κομβικό για την περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, και αυτό είναι η παντελής έλλειψη  κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων. 

Το κύριο εμπόδιο αυτή τη στιγμή για να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους τα Κέντρα Στήριξης είναι η δυσκολία εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοροής που κάλλιστα θα μπορούσε να εξασφαλιστεί από την χορήγηση προκαταβολής. Με την απουσία όμως ενός Ταμείου  ή άλλου μέσου που θα διευκόλυνε την έκδοση εγγυητικών επιστολών προκαταβολής, αυτή τη στιγμή καλούνται οι φορείς ΚΑΛΟ που θα λειτουργήσουν Κέντρα Στήριξης να εξασφαλίσουν μία ρευστότητα της τάξης κάποιων δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Αντιλαμβάνεστε την δυσκολία και το δίλημμα.

Το θέμα αυτό, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι απέτρεψε ικανούς φορείς ΚΑΛΟ από το να υποβάλλουν πρόταση για Κέντρο Στήριξης, άρα συνέβαλε και στην αποτυχία του αρχικού σχεδιασμού.

Στη συνέχεια, είναι σίγουρο ότι η απουσία χρηματοδοτικών εργαλείων, θα δυσχεράνει περαιτέρω  και όποια προγράμματα ενίσχυσης του κοινωνικού επιχειρείν ακολουθήσουν στη συνέχεια, εάν ακολουθήσουν γιατί ακόμα δεν τα έχουμε δει. Για τη σκοπιμότητα δε ύπαρξης ειδικών προγραμμάτων για την κοινωνική οικονομία, ελπίζω να γίνεται κατανοητό γιατί πρέπει να υπάρξει, γιατί δυστυχώς ο χρόνος που έχω στη διάθεσή μου δεν μου επιτρέπει να επιχειρηματολογήσω και για αυτό.

Κλείνοντας όμως θέλω να επισημάνω το εξής:

Οι ΚΟΙΝΣΕΠ και οι Συνεταιρισμοί καλούνται να επιχειρήσουν στην ανοικτή αγορά, κομίζοντας μία νέα – ανθρωποκεντρική αντίληψη του επιχειρείν, με αρχές και αξίες που σέβονται τον  άνθρωπο και το περιβάλλον. Όπως ανέφερα και προηγούμενα, οι κανόνες που θέτει το θεσμικό πλαίσιο για εμάς είναι ιδιαίτερα αυστηροί και σαφώς αναντίστοιχοι των όποιων μέχρι σήμερα ωφελημάτων.  Ταυτόχρονα, το προϊόν ή υπηρεσία των φορέων ΚΑΛΟ δεν μπορεί να είναι ‘φτηνό’ ακριβώς γιατί οι αρχές και οι αξίες μας δεν μας το επιτρέπουν, άρα είναι λιγότερο ανταγωνιστικό σε μία αγορά που ακόμα στενάζει από τα μεθεόρτια της τεράστιας κρίσης που πέρασε η χώρα.

Σε όλες τις αναπτυγμένες οικονομίες, η κοινωνική οικονομία κατέχει μία σημαίνουσα θέση, και είναι πραγματικά απορίας άξιο γιατί στη χώρα μας, μετά από 8 χρόνια θεσμοθέτησης του κοινωνικού επιχειρείν δεν μπορούν να βρεθούν τα εργαλεία εκείνα που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη ενός τόσο δυναμικού πεδίου. 

Το κοινωνικό επιχειρείν δεν φέρει κανένα ιδεολογικό πρόσημο πέραν του σεβασμού στον άτομο,  ενώ αντίθετα μπορεί να απελευθερώσει μια εξαιρετική δυναμική που μπορεί να δώσει νέα πνοή και ώθηση στις τοπικές οικονομίες και αγορές. 

Είναι πολύ σημαντικό αυτό να γίνει κατανοητό, και η κοινωνική οικονομία να παραμείνει ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα  των επόμενων χρόνων.

Εμείς, ως Συντονισμός Φορέων ΚΑΛΟ, καλούμε αντίστοιχα και την τοπική αυτοδιοίκηση να τοποθετηθεί επί του θέματος την  Πέμπτη 21 Μαρτίου στις 3μμ Τζωρτζ 4.

Ευχαριστώ πολύ,