Μέλη

10Φεβ
luddLudd

Ludd

Το LUDD είναι ένας χώρος όπου οι σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές ανοικτού σχεδιασμού, προτυποποίησης και κατασκευής, συναντώνται με την κατάλληλη τεχνογνωσία για να αποτελέσουν τη βάση υποστήριξης μιας κοινότητας ατόμων, οργανισμών και ευρύτερων παραγωγικών πρωτοβουλιών, δίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ώθηση στην τοπικά παραγόμενη καινοτομία.

Διάβασε περισσότερα