Προτάσεις για ηλεκτρονική διαβούλευση νομοσχεδίου για ΚΑΛΟ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.: 22/7/2016

Λόγω καλοκαιριού αλλά και περιορισμένου χρόνου από τις 25 περίπου ΚΟΙΝΣΕΠ που αποτελούν μέλη του ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΣΕΠ στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε έλαβαν μέρος εκπρόσωποι μόνο από τις εξής 8 ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.:

  • BIRDLAND
  • BREAD AND ROSES
  • RED KITCHEN
  • ΜΕΛΑΝΘΩ
  • ΠΕΡΙΜΠΑΝΟΥ
  • ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ (δεν ήταν παρών αλλά κατέθεσε προτάσεις μέσω e-mail)
  • ΣΤΟ ΡΑΦΙ (BEAVER)
  • ΤΟ ΒΑΓΟΝΙ

Στην αρχική συζήτηση που έγινε υπήρχε η εκτίμηση ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές δυσκολίες και περιορισμούς π.χ. αδυναμία φορολογικών ελαφρύνσεων λόγω επιτήρησης, το νομοσχέδιο είναι συνολικά εξαιρετικά βελτιωμένο σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο. Και αν οι διατάξεις του αξιοποιηθούν κατάλληλα και δεν διαστρεβλωθούν μπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες για τους πραγματικούς συνεταιρισμούς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Διατυπώθηκαν οι ακόλουθες παρατηρήσεις για συγκεκριμένα σημεία του νομοσχεδίου

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΑΡ.9

Στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να  συμπεριλαμβάνονται και οι οικογένειες αυτόχειρων, που πολλοί απ’ αυτούς είναι θύματα της οικονομικής κρίσης.

ΠΑΡ.11

 Η ένταξη των φορέων κοινωνικής οικονομίας στο Γ.Ε.ΜΗ. ουσιαστικά “εξισώνει” τους φορείς αυτούς με εμπορικούς κερδοσκοπικούς φορείς (παρόλο που δεν είναι), με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται στην φορολογική και λοιπή αντιμετώπιση τους. Ίσως πρέπει να επανεξεταστεί

ΑΡΘΡΟ 3.

ΠΑΡ. 3

Η δυνατότητα σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία να αποκτήσει τον χαρακτήρα του Φορέα Κ.Αλ.Ο. είναι μεν θετική αφού άρει τον περιορισμό που ίσχυε μόνο για τις ΚΟΙΝΣΕΠ και δίνει τη δυνατότητα σε πραγματικούς συνεταιρισμούς που είχαν υιοθετήσει άλλη νομική μορφή να ενταχθούν στο ενοποιημένο πλέον νομικά πεδίο της Κ.Αλ.Ο. Δημιουργεί όμως την ανησυχία μήπως, με την έναρξη των υποστηρικτικών μέτρων του άρθρου 26, σπεύσουν πάμπολοι επιτήδειοι, που ουδεμία σχέση έχουν με Κ.Αλ.Ο ή συνεταιριστικές λογικές και πρακτικές, να επωφεληθούν των προνομίων για να βαφτίσουν τις κερδοσκοπικές τους επιχειρήσεις σαν φορείς ΚΑΛΟ. Με πιθανό αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό των Φ.ΚΑΛΟ. που ίσως οδηγήσει σε δυσκολία διαχείρισης των διαδικασιών που θα προκύψουν για το Μητρώο ΦΚΑΛΟ και την αύξηση της γραφειοκρατίας

ΑΡΘΡΟ 4.

ΠΑΡ. 2 β)

Τι θα συμβεί με τις ΚΟΙΝΣΕΠ που δεν έχουν προβλέψει δραστηριότητες βιώσιμης ανάπτυξης ή δεν παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος; Πως ελέγχεται αυτό; Διαγράφονται από το Μητρώο;

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΑΡ.6

Το σωστότερο θα ήταν να υπεύθυνη όλη η Διοικούσα Επιτροπή αφού είναι άδικο να επωμίζεται μόνο ο Πρόεδρος όλες τις ευθύνες. Κατανοητό ότι μπορεί να λυθεί με την αναγωγή στα λοιπά μέλη αλλά για την ορθότερη διατύπωση θα πρέπει να αναγραφεί οι νόμιμοι εκπρόσωποι αντί ο νόμιμος εκπρόσωπος (ώστε να μπορεί να οριστούν και τα άλλα μέλη της ΔΕ σαν νόμιμοι εκπρόσωποι) –και το δικαίωμα αναγωγής να οριστεί και «κατά άλλων μελών» και όχι κατά των λοιπών μελών (γιατί είναι άδικο να υπάρχει  ευθύνη για όλους εφόσον δεν έχουν)

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΑΡ.2

Να είναι εφικτή η ηλεκτρονική καταχώριση νέου μέλους και για τις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ όπως ισχύει και για τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων (ΑΡΘΡΟ 17, ΠΑΡ.2) γιατί θα είναι άδικο για σε όσες ΚΟΙΝΣΕΠ παραμείνουν ως τέτοιες

ΠΑΡ.9

Είναι θετικό στο να αποτρέπει τις περιπτώσεις υπεργολαβικής ανάθεσης έργου από κερδοσκόπους επιχειρηματίες που επιδιώκουν την εκμετάλλευση φτηνής εργατικής δύναμης  αλλά δημιουργεί πρόβλημα στη δικτύωση των συνεταιρισμών και στην ανάληψη μεγαλύτερων έργων. Ακόμα υπάρχουν έκτακτες συνθήκες π.χ. μια ΚΟΙΝΣΕΠ αναλάβει ένα έργο που μέρος του πρέπει να πραγματοποιηθεί σε άλλη πόλη ή χρειάζονται διαδικασίες που δεν τις κατέχει, με αποτέλεσμα να απαγορεύει ουσιαστικά ορισμένες αναλήψεις έργων. Μια λύση ώστε μαζί με τα «ξερά» να μην καούν και τα «χλωρά» θα ήταν να υπάρχει ποσόστωση π.χ. να μην υπερβαίνουν τέτοιες περιπτώσεις το 20% του συνολικού τζίρου.

ΠΑΡ.10

Αφορά παροχή υπηρεσιών και σε σχέση με το κύριο αντικείμενο της ΚΟΙΝΣΕΠ; Αν ναι περιορίζει υπερβολικά την εθελοντική εργασία που είναι πολλές φορές αναγκαία στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.  Προτείνουμε ο υπολογισμός να γίνεται σε μηνιαία βάση ή λαμβάνοντας υπόψη έκτακτες ανάγκες της επιχείρησης, πχ εποχιακές, αποχή από την εργασία λόγω υγείας κλπ.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΑΡ. 8

Υπάρχει μια αντίφαση στο σημείο που λέει: «που πάντως οφείλουν να κινούνται στο πλαίσιο της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας» Η ισχύουσα εργατική νομοθεσία αφορά εξαρτημένη σχέση εργαζόμενου από εργοδότη.  Δεν είναι λογικό να ισχύει στο συνεταιρισμό εργαζομένων όπου δεν υφίσταται αυτή η εξαρτημένη σχέση. Ιδιαίτερα αφού αμέσω πριν ορίζεται ότι «το σύστημα αμοιβών … καθορίζεται από το καταστατικό ή … από τη Γενική Συνέλευση». Προτείνουμε να αφαιρεθεί το συγκεκριμένο σημείο που αναιρεί ουσιαστικά το προηγούμενο καθώς και όλη τη λειτουργία του Συνεταιρισμού Εργαζομένων.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΑΡ. 1

Η Ένωση Φορέων Κοινωνικής και  Αλληλέγγυας Οικονομίας έχει αυθύπαρκτη νομική μορφή και μπορεί να αναγνωριστεί σαν τέτοια από το Πρωτοδικείο ή θα πρέπει να πάρει κάποια άλλη συγκεκριμένη μορφή νομικής φύσεως, πχ σωματείο ή σύλλογος;

ΠΑΡ. 6α

Τα στοιχεία αφορούν τους εκπροσώπους ή των Φορέων ΚΑΛΟ;

ΑΡΘΡΟ 28

ΠΑΡ.6

Υπάρχει κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί αυτή η παράγραφος για διαγραφή, εκτός των πραγματικά αδρανών Κοιν.Σ.Επ. και στη διαγραφή στο απώτερο μέλλον από κακοπροαίρετους ιθύνοντες κάποιων “ενοχλητικών” Κοιν.Σ.Επ.;

ΠΑΡ.7

Ειδικά στην περίπτωση διαγραφής από το Μητρώο, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ένστασης, η οποία θα εξετάζεται από επιτροπή ανεξάρτητη του φορέα που έκανε τη διαγραφή.

ΑΡΘΡΟ 33

ΠΑΡ.1 α)

Χρειάζεται διευκρίνιση. Πόσο ακριβώς είναι το μεταβατικό διάστημα μετατροπής και τι γίνεται μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό;