unnamedunnamed

Εισήγηση του Συντονισμού Φορέων Κ.ΑΛ.Ο Αττικής στο 6o Φόρουμ Κοιν. Επιχειρηματικότητας

Aκολουθεί η ομιλία της προέδρου της Ένωσης, Άννας Κονιωτάκη

Καλησπέρα σας

Είμαι η Αννα Κονιωτάκη – πρόεδρος του Συντονισμού Φορέων ΚΑΛΟ Αθήνας – που είναι συνδιοργανωτής του φετινού Φόρουμ.

Ο Συντονισμός Φορέων ΚΑΛΟ Αθήνας  είναι δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης φορέων ΚΑΛΟ. Όλα μας τα μέλη είναι οικονομικά ενεργά, και αυτό αποτελεί και κύρια προϋπόθεση για την ένταξη στην Ένωσή μας.  

Το μείγμα των τομέων / κλάδων και δραστηριοτήτων που εκπροσωπούνται στην ένωσή μας δίνει μία εικόνα της δυναμικής του χώρου του κοινωνικού επιχειρείν:

  • Ο κυρίαρχος κλάδος είναι αυτός  της Δημιουργικής και Πολιτιστικής Βιομηχανίας, που αποτελεί ένα από τους τομείς προτεραιότητας της εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής, με τους τομείς της μεταποίησης / εστίασης / εμπορίας να ακολουθούν. 
  • Μέλη μας συμμετέχουν σε  έργα επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης, ενώ το στοιχείο της καινοτομίας χαρακτηρίζει την πλειοψηφία της δραστηριότητας των φορέων μας.
  • Τέλος, είναι μέλος μας το μοναδικό κέντρο στήριξης κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που λειτουργεί στον κεντρικό τομέα της περιφ. Αττικής.

Σήμερα, θα σταθώ  σε ένα σημείο που θεωρούμε κομβικό για την περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, και σχετικό βέβαια με την άσκηση κεντρικής πολιτικής,  και αυτό είναι η παντελής έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων και χρηματοδοτήσεων. 

Υπάρχουν θέματα κάλυψης έκδοσης εγγυητικών επιστολών και δανειοδότησης.

Για τη σκοπιμότητα δε ύπαρξης ειδικών προγραμμάτων για την κοινωνική οικονομία, ελπίζω να γίνεται κατανοητό γιατί πρέπει να υπάρξει.

  • Οι ΚΟΙΝΣΕΠ και οι Συνεταιρισμοί καλούνται να επιχειρήσουν στην ανοικτή αγορά, κομίζοντας μία νέα – ανθρωποκεντρική αντίληψη του επιχειρείν, με αρχές και αξίες που σέβονται τον  άνθρωπο και το περιβάλλον. Όπως ανέφερα και προηγούμενα, οι κανόνες που θέτει το θεσμικό πλαίσιο για εμάς είναι ιδιαίτερα αυστηροί και σαφώς αναντίστοιχοι των όποιων μέχρι σήμερα ωφελημάτων.  

Για παράδειγμα δεν μπορούμε να δεχτούμε  καποιον επενδυτή, όπως άλλες επιχειρήσεις.

  • Ταυτόχρονα, το προϊόν ή υπηρεσία των φορέων ΚΑΛΟ δεν μπορεί να είναι ‘φτηνό’ ακριβώς γιατί οι αρχές και οι αξίες μας δεν μας το επιτρέπουν, άρα είναι λιγότερο ανταγωνιστικό σε μία αγορά με χαμηλή ακόμα αγοραστική δύναμη. 

Τι είχαμε μέχρι τώρα;

Προγράμματα ΤΟΠΣΑ – ΤΟΠΕΚΟ καποιων 10δων εκ. ευρώ που μόνο προβλήματα δημιούργησαν (2003 – 2005)

Τον Ν.4430΄- που θέλει τροποποιήσεις για επίλυση προβλημάτων που προέκυψαν στην πορεία

Προγράμματα γενικά για επιχειρήσεις με επιλέξιμους τους φορείς ΚΑΛΟ αλλά με βασικό πρόβλημα την κάλυψη του 50%

Προσπάθεια συντονισμού της δημόσιας διοίκησης ως προς το τι είναι ΚΑΛΟ (παράδειγμα ΥΠΠΟ)

Μία πρόσκληση για κέντρα στήριξης που δεν απέδωσε τα αναμενόμενα

Και την δυνατότητα καταστρατήγησης των ΣΣΕ

Το ιδεολογικό πρόσημο του  κοινωνικού επιχειρείν δεν είναι άλλο  πέραν του σεβασμού στο άτομο, και έτσι φέρει  μια εξαιρετική δυναμική που μπορεί να δώσει νέα πνοή και ώθηση στις τοπικές οικονομίες και αγορές. 

Σε όλες τις αναπτυγμένες οικονομίες, η κοινωνική οικονομία κατέχει μία σημαίνουσα θέση, και είναι πραγματικά απορίας άξιο γιατί στη χώρα μας, μετά από 8 χρόνια θεσμοθέτησης του κοινωνικού επιχειρείν δεν μπορούν να βρεθούν τα εργαλεία εκείνα που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη ενός τόσο δυναμικού πεδίου που αφορά χιλιάδες ανθρώπων.  

Είναι πολύ σημαντικό αυτό να γίνει κατανοητό, και η κοινωνική οικονομία να μπεί ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα  των επόμενων χρόνων, να βρεθεί δίαυλος επικοινωνίας με το τραπεζικό σύστημα, χωρίς διακοπές και παλινδρομήσεις.

Ευχαριστώ πολύ, 

Άννα Κονιωτάκη, Πρόεδρος ΔΣ 

Συντονισμού Φορέων ΚΑλΟ Αθήνας