Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου (10/11/16)

Στην προσπάθεια που πραγματοποιείται για την δημιουργία ενός συλλογικού οργάνου που θα υπερασπίζεται και θα διεκδικεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντα μας θα θέλαμε λίγο από τον χρόνο σας. Ο σκοπός είναι διττός. Αφενός θέλουμε να καταγράψουμε τις ανάγκες και τις ανησυχίες σας, αφετέρου να εντοπίσουμε τις κοινωνικές επιχειρήσεις που εν δυνάμει ενδιαφέρονται ή είναι μέλη του εγχειρήματος

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου μας μέχρι σήμερα Πέμπτη, 10/11/2016 (θα ανανεώνεται).

sintonismos-kinsep-google-forms