λίγα λόγια για εμάς

O Συντονισμός Φορέων Κ.ΑΛ.Ο αποτελεί Ένωση Φορεών Κ.ΑΛ.Ο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4430/2016. Eίναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη και χωρίς εμπορική ιδιότητα.
Από το 2014 φορείς Κ.ΑΛ.Ο από πολλούς κλάδους συναντηθήκαμε με και να δημιουργήσουμε το 2017 τον Συντονισμό Φορέων Κ.ΑΛ.Ο Αθήνας. Είμαστε επιχειρήσεις που εργαζόμαστε για την εξυπηρέτηση του συλλογικού και κοινωνικού σκοπού, με ζωντανή παρουσία στην αγορά, με τους δικούς μας όμως όρους σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία, τον κοινωνικό αντίκτυπο και την συνεταιριστική αντίληψη.
Σκοπός μας είναι η διάχυση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας σε όλους τους δυνατούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας τόσο στην Αττική όσο και πανελλαδικά σε συνεργασία με άλλες ενώσεις