Αλληλοτεχνία Κοινσεπ

Συντονισμός > Φορείς ΚΑΛΟ > Αθήνα > Αλληλοτεχνία Κοινσεπ

Ο πρώτος τεχνικός συνεταιρισμός στην Ελλάδα, που συνενώνει αρχιτέκτονες, μηχανικούς και τεχνίτες για την υλοποίηση ενός κατασκευαστικού έργου από την αρχή μέχρι το τέλος και λειτουργεί διαμέσου της ισότητας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης, ιδρύθηκε πριν από έναν χρόνο