Περιμπανού

Μοιραστήκαμε το όνειρο της δημιουργίας ενός συνεργατικού καφενείου, που έχει στόχο να αποτελέσει για τη γειτονιά μια όαση κοινωνικής συνεύρεσης.

Ένας χώρος όπου προωθούνται οι αξίες και οι αρχές της συμμετοχικότητας, της ισοτιμίας στη λήψη των αποφάσεων, της οριζοντιότητας και της αντιιεραρχίας, της άμεσης δημοκρατίας, της αυτοδιαχείρισης και της αλληλεγγύης.

Ένα ζωντανό κύτταρο και αναπόσπαστο κομμάτι των κοινωνικών κινημάτων που παλεύουν για την ατομική και κοινωνική αυτονομία.

Στόχος μας είναι η οργάνωση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, μουσικών αφιερωμάτων, κινηματογραφικών προβολών, ημερίδων και εκδόσεων για ενημέρωση, επιμόρφωση και ψυχαγωγία.

Η συνεργασία με άλλα κοινωνικά συνεταιριστικά εγχειρήματα, όπως κι η συνεργασία με τη γειτονιά και τους ανθρώπους που νιώθουμε κοντά μας.